Priser på stande ved Dyrskuet i Horsens 19. – 20. juni 2021

Uddrag af betingelser for Horsens Dyrskue & Madmarked 2021:

Udstilling af genstande/maskiner skal være på plads ved skuets åbning og må ikke fjernes derfra, så længe skuet varer. Efter tilmeldingsfristens udløb udarbejdes pladsoversigten som efterfølgende sendes.

 • Åbningstider for stande er lørdag d. 19. juni kl. 09 – 18 og søndag d. 20. juni kl. 09 – 16. Pladsen åbner kl. 08 begge dage
 • Standlejer er forpligtet til at holde sin stand er åben og aktiv i hele skuets åbningstid; det er ikke tilladt at åbne senere eller lukke
  ned før tid
 • Det er standlejers eget ansvar, at al medbragt materiel overholder de pågældende regler og krav inkl. gas/gasblus, grill osv. Er
  tilladelser mv. ikke på plads ved brandgennemsyn kan det pågældende materiel kræves fjernet for standlejers regning.
 • Hver standlejer står til ansvar overfor loven om udstillinger og for udstillingen gælder, at udstillerne selv må tegne forsikring.
 • Det er standlejers eget ansvar, at al medbragt materiel overholder de pågældende regler og krav inkl. gas/gasblus, grill osv. Er
  tilladelser mv. ikke på plads ved brandgennemsyn kan det pågældende materiel kræves fjernet for standlejers regning.
 • Standlejer skal til enhver tid leve op til Fødevarestyrelsens krav i forhold til hygiejne i forbindelse med tilberedning af mad
 • Man må gerne servere smagsprøver dog ved drikkevarer max. 6 cl. Man må også gerne sælge produkter dog ikke sælge eller give egentlige madretter eller drikkevarer o.lign. til nydelse på pladsen.
 • Der er vagt på pladsen fredag og lørdag aften og nat.
 • Nedpakning af egen stand står standlejer for efter lukketid søndag. Standlejer skal aflevere standen i opryddet og rengjort stand.
  Det betyder også, at al affald inkl. skraldesække, papkasser mv. skal lægges i de opstillede affaldscontainere. Såfremt standlejer
  ikke har efterladt standen i opryddet stand, eftersendes en regning for oprydning på 600 kr. ex moms.
 • Enhver risiko for det udstillede, med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel før, under som
  efter arrangementet, bærer standlejer selv. Standlejer er ligeledes ansvarlig for eventuelle skader, der påføres personer, dyr,
  genstande osv. på grund af fejl eller forsømmelse fra standlejers eller dennes personales side. Dertil er standlejer under opstilling
  og nedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande.
 • Forhold, der ikke omfattes af ovenstående bestemmelser afgøres af dyrskuets ledelse.
 • Hver standudstiller kan modtage 4 entrébilleter til arrangementet i 2021

Opstilling af stand kan påbegyndes torsdag d. 17. juni 2021 kl. 08.00. Alle stande skal være klar til evt. inspektion lørdag d. 19. juni kl. 08 

Grundet megen trafik på pladsen lørdag morgen, vil vi gerne opfordre til at opstilling af stande er færdiggjort fredag aften kl. 20.00.

Eventuel framelding skal være Dyrskuesekretariatet i hænde senest den 3. maj 2021. Ved framelding efter denne dato, vil det fulde beløb blive faktureret.

”Skynd dig at booke din stand i dag – vi glæder os til at se dig på Horsens Dyrskue & Madmarked 2021”

Med venlig hilsen

Mette Hein
Dyrskuesekretariatet

mhe@lmo.dk

TILMELDING STANDUDSTILLING
VILKÅR & PRISER STANDUDSTILLING