Generel orientering til udstillere af dyr

Afholdelse

Dyrskuet afholdes på dyrskuepladsen overfor Scandic Bygholm Park i Horsens

Mødetid

Torsdag den 13. juni skal dyrene være på deres pladser om aftenen Husk at der ikke er indsyning fredag morgen. Husk at dyrene skal synes af dyrlægen inden de forlader vognen/traileren.

Dyrlægen vil være tilstede og tage imod dyrene torsdag aften kl. 16.00 til 21. og der er ikke indsyning fredag morgen.

Afgang fra pladsen

Dyrene må ikke forlade pladsen før lørdag kl. 16.30. Ingen lastbiler må køre ind på pladsen før lørdag kl. 16.30 af hensyn til publikum. Bemærk venligst, at trafikken er ensrettet på pladsen. Der er kun udkørsel til Schüttesvej med kvæg.

Udlevering af foder

Tilskudsfoder er placeret i nærheden af kvægstaldene og der er en fuldfoderblanding til rådighed. Der vil være en blanding til malkekøer og én til kødkvæg

Bedømmelse

Starter fredag morgen kl. 8.30 og skal være afsluttet og rosetterne udleveret kl. 11.30.

Gødning

lørdag kl. 08.00 lørdag morgen skal gødningen være skrabet ned fra dyrene, idet den fjernes fra pladsen ved dette tidspunkt. Dyrene skal endvidere være gjort i stand og afpudset.

Parkering

Parkering på pladsen er ikke tilladt. Efter aflæsning skal der omgående køres ud og parkeres på det område, der er reserveret udstillerne nord for staldene ved den store maskinhal eller på parkeringspladsen ved Scandic Hotel Bygholm Park. ALLE bedes overholde dette.

Camping

Det er muligt at campere på en afmærket plads vest for hestestaldene. Hvis du ønsker at campere, er det nødvendigt, at vi får besked inden dyrskuet, så vi kan opmærke de nødvendige pladser. Camping koster kr. 300,-
Alternativt er der mulighed for at campere på Bygholm Camping, Lovbyvej, Horsens tlf. 75 61 31 01, som ligger ved Bygholm Sø – ca. 10 minutters gang fra dyrskuepladsen.


Specielt for kvæg

Transport

Kvæg må kun aflæsses ved indgangen ved Schüttesvej (overfor Scandic Hotel Bygholm Park). Salmonella niveau Hængere på fejllisten eller uregistrerede indgange kan medføre, at det anførte Salmonella-niveau ikke er det korrekte.

Øremærker

Bemærk om øremærkerne er på plads. Kvæg skal have 2 godkendte øremærker. Kvæg født før 1. januar 1998 dog kun 1. Malkning Der er SAC-malkeanlæg til rådighed. Der kan malkes på alle tidspunkter. Mælken afleveres på den anviste plads.

Pasningsordning

Såfremt du ved indmeldelse af dyrene har tilmeldt dig pasningsordningen, kan særlige ønsker evt. imødekommes ved henvendelse til den ansvarlige for pasning af kreaturerne Niels Madsen tlf. 2078 1737

Bedømmelse

For malkekvæg foretages holdopdeling af avlskonsulenterne fredag morgen umiddelbart inden bedømmelsen starter.

Ærespræmier

Dommerformanden indstiller, hvilke dyr der skal deltage i ærespræmiekonkurrence fredag. Inden for holdene oprangeres dyrene som bestemt af dommerholdet ved formiddagens bedømmelse. Efterhånden som dommerne afgør, hvem der ikke skal have ærespræmie trækkes disse dyr tilbage til staldene.

Landsskuet

Modeldyrene har mulighed for at blive efteranmeldt til Landsskuet i Herning. Malkekøer kan ikke efteranmeldes til landsskuet på grund af de gældende sundhedsregler.

Besætningsgrupper – Bedste par:

En gruppe skal bestå af min. 3 køer (gerne flere). Grupperne oprangeres uden pointtildeling. For kødkvæg konkurreres om bedste par. Et par kan sammensættes efter eget valg. Der skal være fremmødt mindst 2 par pr. race for at konkurrencen gennemføres.
Derudover afvikles en konkurrence om skuets bedste kødkvægbesætningsgruppe på tværs af racerne. En gruppe består af mindst 3 dyr, og der skal være mindst 2 grupper fra forskellige udstillere. Vedr. tidspunkter henvises til programmet.

Udpegning af superkøer

Lørdag udvælger hver race sin superko. Superkoen udvælges blandt de 10 køer, der har den højeste gennemsnitsydelse m.m., og som har kælvet min. 2 gange. Højstydende tildeles 50 point, efterfølgende 45, 40…, 5. Der afvikles eksteriørkonkurrence, hvor bedst placerede ko tildeles 50 point, efterfølgende 45, 40…, 5. Den ko, som får højeste sum er superko.

Østjyllands smukkeste malkeko – bedste besætningsgruppe

Lørdag udvælges Østjyllands smukkeste malkeko og den bedste besætningsgruppe på tværs af malkekvægracerne. I førnævnte konkurrence deltager alle modelkøer fra SDM, RDM og Jersey. I konkurrencen om bedste besætningsgruppe deltager vindergrupperne fra SDM, RDM og Jersey.

Fremvisning af kødkvæg

Lørdag Alle deltagere i interbreed-konkurrencen skal i ringen.

Bedste hundyr og bedste handyr

Umiddelbart efter fremvisningen af kødkvæg udvælges skuets bedste hundyr og skuets bedste handyr på tværs af kødkvægracerne. Der deltager et hundyr og et handyr fra hver kødkvægrace. Dyrene indstilles til konkurrencen af dommerne ved fredagens bedømmelse.

Mønstringskonkurrence

Lørdag kl. 09.00 afholdes mønstringskonkurrence for henholdsvis malke- og kødkvæg. Deltagerne inddeles i 2 hold – junior og senior. Junior er til og med 17 år. Tilmelding til mønstringskonkurrencen kan ske til racerepræsentanten/avlskonsulenten senest fredag kl. 15.00.

Handel

Ved handel med dyr på skuet bedes man henvende sig i Det Østjyske Dyrskues Sekretariat, så registreringerne kan komme på plads

Ejererklæring
Resultater Malkekvæg
Resultater Kødkvæg
Foderinfo

Kvæg, dommere kvæg og tilmeldinger

Sekretær Anne Marie Kjær
Tlf.: 7658 7451
E-mail:akj@lmo.dk


Kødkvæg

Kvægkonsulent Ove R. Madsen
Tlf.: 7658 7501
E-mail: orm@lmo.dk


Malkekvæg

Karen Grotkær Katborg
Tlf.: 20763525