Foreningen bag dyrskuet i Horsens er gået i gang med at forberede sommerens dyrskue 

Der bliver dyrskue i Horsens igen til sommer, og de indledende forberedelser og planlægningen af arrangementet på Dyrskuepladsen er allerede godt i gang. 

Det oplyser Peter Søgaard Mortensen, der er formand for dyrskueforeningen, Land & By ØSTjylland. Dyrskuet finder sted lørdag og søndag den 17. og 18. juni 2023. 

– Efter to års pause på grund af corona blev der endelig i 2022 igen afholdt dyrskue om end i et lidt mindre format end tidligere. Vejret var godt og dyrskuet i 2022 var faktisk ganske godt besøgt og med god opbakning fra trofaste dyreudstillerne. De gæster der var mødt op på pladsen for at hygge sig og se på dyrene, har meldt tilbage, at de havde en god dag på dyrskuet.  

– Af nye tiltag for 2023 kan nævnes, at vi satser på at få en endnu bedre standudstilling, siger Peter Mortensen, der netop derfor finder det vigtigt at melde ud, at dyrskuet bliver afholdt til sommer. – – Vi er fast besluttet på at få gang i standudstillingen igen på højde med tidligere år før corona, udtaler Peter Mortensen. 

Dyrskuet vil inden længe tage kontakt til både tidligere og nye virksomheder, som kan have interesse i en stand.  

– Af mange årsager og ikke mindst Covid 19 kom vi lidt for sent i gang med planlægningen i 2022, og der var frem mod foråret usikkerhed om, om det kunne gennemføres. Desværre faldt det sammen med dyrskuet i Odense, og det gjorde heller ikke situationen bedre, men alt dette er ikke tilfældet i 2023. 

Mange frivillige 

Peter Søgaard Mortensen glæder sig over, at der er mange frivillige, som er klar til at gøre en indsats for dyrskuet. 

– Der er mange ildsjæle, som gør et kæmpe arbejde, og som ser et vigtigt formål i at holde dyrskue. Uden dem lod det sig ikke gøre. Samtidig bidrager Østjysk Landboforening økonomisk, så på den baggrund har vi et godt afsæt til at komme i gang og skabe et rigtig godt Horsens Dyrskue 2023. 

Ved dyrskuet i 2022 var der udstillet ca. 80 kreaturer og 60 heste samt der var udstillet en hel del får, geder og kaniner. Formanden forventer, at dyreudstillingen bliver på mindst det samme niveau ved det kommende skue. 

– De rammer vi har til dyreudstillingen er helt unikke på dyrskuepladsen i Horsens, det skal vi udnytte endnu bedre i 2023, udtaler Peter Mortensen, og han tilføjer at der igen bliver fri entré. 

– Vi vil igen have et stort legeområde for børn, og vi arbejder også på at få lokale leverandører af råvarer og gårdbutikker med. Og som nævnt vil vi rigtig gerne have nogle udstillere af maskiner, hobbyudstyr og forskelligt andet, så der er noget at kigge på ud over de mange dyr. Det kan bidrage til at skabe aktivitet og liv på pladsen, siger Peter Mortensen, der er glad for at kunne melde ud, at der bliver dyrskue i 2023.