Generel orientering til udstillere af dyr

Afholdelse

Dyrskuet afholdes på dyrskuepladsen overfor Scandic Bygholm Park i Horsens

Mødetid

Torsdag den 13. juni skal dyrene være på deres pladser om aftenen Husk at der ikke er indsyning fredag morgen. Husk at dyrene skal synes af dyrlægen inden de forlader vognen/traileren.

Dyrlægen vil være tilstede og tage imod dyrene torsdag aften kl. 16.00 til 21. og der er ikke indsyning fredag morgen.

Afgang fra pladsen

Dyrene må ikke forlade pladsen før lørdag kl. 16.30. Ingen lastbiler må køre ind på pladsen før lørdag kl. 16.30 af hensyn til publikum. Bemærk venligst, at trafikken er ensrettet på pladsen. Der er kun udkørsel til Schüttesvej med kvæg.

Udlevering af foder

Tilskudsfoder er placeret i nærheden af kvægstaldene og der er en fuldfoderblanding til rådighed. Der vil være en blanding til malkekøer og én til kødkvæg

Bedømmelse

Starter fredag morgen kl. 8.30 og skal være afsluttet og rosetterne udleveret kl. 11.30.

Gødning

lørdag kl. 08.00 lørdag morgen skal gødningen være skrabet ned fra dyrene, idet den fjernes fra pladsen ved dette tidspunkt. Dyrene skal endvidere være gjort i stand og afpudset.

Parkering

Parkering på pladsen er ikke tilladt. Efter aflæsning skal der omgående køres ud og parkeres på det område, der er reserveret udstillerne nord for staldene ved den store maskinhal eller på parkeringspladsen ved Scandic Hotel Bygholm Park. ALLE bedes overholde dette.

Camping

Det er muligt at campere på en afmærket plads vest for hestestaldene. Hvis du ønsker at campere, er det nødvendigt, at vi får besked inden dyrskuet, så vi kan opmærke de nødvendige pladser. Camping koster kr. 300,-
Alternativt er der mulighed for at campere på Bygholm Camping, Lovbyvej, Horsens tlf. 75 61 31 01, som ligger ved Bygholm Sø – ca. 10 minutters gang fra dyrskuepladsen.


Specielt for får/geder

Transport

Al transport af får og geder skal ske fra Hattingvej (Amcor). Dyrene aflæsses på pladsen ved staldene.

Sundhedstilstand

Alle får og geder skal synes af dyrlægen før, de har adgang til staldene. Det skal understreges, at dyr der lider af utøj som lus, skab mv. vil blive afvist af indsynings-dyrlægen.

HUSK

Sundhedsattest og ejererklæring, som kontrolleres af tilsynsførende dyrlæge. Gyldig attest/laboratoriesvar for, at besætningen er testet fri for fårets ondartede klovsyge, Dichelobacter Nodosus.

BEMÆRK

At der i år er sket flere ændringer i de veterinære regler i forhold til tidligere.

Øremærker

Får og geder skal have 2 godkendte plastøremærker. Dog får og geder født før 1. januar 2003 – kun 1.
CHR-nr./øremærke-nr. skal anføres på tilmeldings-skemaet og angives i kataloget sammen med evt. navn. NB! Metalmærker er ikke gyldige.

Sundhedsdokument

Sundhedsdokument skal ledsage dyret til Det Østjyske Dyrskue. Det/de udstillede dyr hjemsendes på samme dokument (2 flytninger på samme sundheds-dokument gælder kun i forbindelse med udstilling).

Ejererklæring

Udstilleren skal underskrive en ejererklæring på at udstilleren ikke er vidende om, at der i de besætninger, hvor dyrene har opholdt sig de seneste 12 måneder er konstateret:

  • Orf
  • Klovsyge(Footrot og Scald)
  • Skab (alle former)
  • Smitsom øjenbetændelse (Pinkeye)
  • Byldesyge (Kaseøs lymfadenitis/Pseudotuberkulose og Morels disease).

BVD

Får må ikke transporteres sammen med kvæg. På dyrskuet må der ikke være kontakt mellem får og kvæg.

Handel

Ved handel med dyr på skuet bedes man henvende sig i Det Østjyske Dyrskue ́s sekretariat, så registreringerne kan komme på plads.

Landsskuet

Modeldyrene har mulighed for at blive efteranmeldt til Landsskuet i Herning

Ejererklæring
Resultater

Får, geder, høns og kaniner

Kvægkonsulent Ove R. Madsen
Tlf.: 7658 7501
E-mail: orm@lmo.dk